Vertikals bloggers

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Andrea Resmini

Assistant professor in informatics, information architect, designer, piano player, author.