Jönköping University (JU) delar ut utmärkelsen ”Årets alumner” till tidigare studenter som gjort framstående insatser inom sin yrkesroll eller som privatperson utmärkt sig med en gärning som JU bedömer värd att uppmärksamma. JU utser Årets alumner under veckan för Akademisk högtid. Alla är välkomna att ge förslag på vilka som ska nomineras i formuläret nedan.

Logga

Ceremoni Årets alumner 22 september klockan 12.00

Den 22 september kl. 12 bjuder vi in till en digital ceremoni där årets alumner vid JU får ta emot sina utmärkelser av prorektor Mats Jackson. Ceremonin efterföljs av ett panelsamtal där alumnerna samtalar om sina erfarenheter från JU och vilken nytta de har av utbildningen i sitt yrkesliv. Panelsamtalet leds av karriärvägledare Andreas Torén och hålls på engelska.

Eventet är öppet för alla – välkommen!

Länk till sändningen publiceras på den här sidan senare.

Kriterier som tas i beaktande

  • Alumnen ska ha fullgjort en utbildning inom något av bolagen vid JU.
  • Alumnen har presterat något utöver det vanliga i sin karriär, i ett särskilt engagemang eller något som är värt att uppmärksamma och som har koppling till JU:s vision och ledord. Det kan till exempel handla om entreprenörskap och innovation, samverkan, samhällsengagemang eller en viktig kulturgärning.
  • Alumnen har ett intresse av att vara ambassadör för JU och en förebild för nuvarande och framtida studenter.
  • Meriterande är om alumnen varit engagerad i JU:s verksamhet eller Studentkåren.

Process

  1. Utifrån inkomna förslag nominerar ledningsgrupperna för respektive bolag två personer med jämn könsfördelning till Årets alumner. De nominerade kontaktas för att godkänna sin nominering.
  2. Ledningsgruppen på Jönköping University utgör jury och rekommenderar kandidater till rektor som därefter utser de alumner som ska erhålla utmärkelsen Årets alumner.
  3. Under veckan för Akademisk högtid bjuds årets alumner in, fysiskt eller digitalt, till en gemensam ceremoni följt av ett panelsamtal anordnat av Career Center.
  4. Alumnerna kan sedan bli inbjudna till sina respektive fackhögskolor/bolag för att till exempel hålla en föreläsning eller delta i en arbetsmarknadsdag.