En julsaga

Lästid: 8-12 minuter

Det har gått många år nu. Det är bara någon dag kvar till julafton. Jag […]


Avsaknad av narration

Lästid: 4-7 minuter

Den kanske viktigaste förklaringen till misslyckandet med gladiatorutställningen är den narrativa delen. På ett etablerat […]


Jönköping och romarriket

Lästid: 3-5 minuter

Fokus på besöksunderlaget och ekonomin har varit centrala delar i olika granskningar till varför gladiatorsutställningen […]