Search toggle

Bibliometriska analyser

Bibliometri avser i huvudsak kvantitativa studier av formell vetenskaplig kommunikation.

Undersökningsmaterialet består till största del av forskningspublikationer. Bibliometriska metoder används idag framförallt för att beskriva forskningsstrukturer på nationell, regional eller institutionell nivå samt för att anlägga jämförelser mellan olika publicerande enheter med avseende på forskningens genomslagskraft.

Vad kan biblioteket hjälpa till med?

Högskolebiblioteket kan hjälpa till med enklare bibliometriska analyser och arrangera föreläsningar och undervisning om bibliometri och bibliometriska verktyg för ämnes- och tidskriftsanalys. Om du vill ha personlig vägledning kan du också ta kontakt med oss.

Sidan uppdaterad