Search toggle

Stöd vid publicering

I samband med publicering kan biblioteket ge stöd på olika sätt.

I publiceringsstrategiguiden blir du vägledd genom processen att identifiera och analysera tidskrifter, undersöka spridningsmöjligheter och optimera ditt genomslag.

Genom de olika avtal biblioteket har ingått kan det finnas möjlighet till fri eller rabatterad publicering i tidskrifter med open access-möjligheter.

Biblioteket kan också ge råd om upphovsrätt i samband med parallellpublicering i öppna arkiv och tar dessutom hand om registrering och uppladdning i DiVA.

Sidan uppdaterad