Familjen först – men inte hos juristen

Lästid: 3-4 minuter
Kategorier: CeFEO

Hej företagare! Har du ett aktieägaravtal? Fint, men resten då? Vår forskning visar att många familjeföretagare är mindre skyddade än de tror. Familjeföretag består av en sammanflätning mellan familj och företag, därför måste juridisk rådgivning täcka båda områdena. Studien visar att företagarna i bästa fall vänder sig till en jurist, men behöver kompetensen från minst två.

Att ta steget att gå till en jurist för att reglera relationen mellan aktieägarna kan vara ett stort steg för ägare i familjeföretag eller andra ägarledda verksamheter. Det handlar tex. om att reglera vad som händer om du vill sluta arbeta i företaget, om du får en stroke och inte längre är arbetsför, om du skiljer dig eller dör. Det finns många anledningar till att låta bli; det är besvärligt och ibland känslosamt, det kostar pengar och det tar tid. Men för de ägare som tagit steget att skriva ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal kvarstår andra utmaningar som rör den privata sidan. Här vill vi framhålla tre anledningar till varför familjerätten kommer i skymundan för företagare;

  1. Specialisering. Juridiska rådgivare, t.ex. advokater eller skatteexperter på en revisionsbyrå, är i högsta grad specialiserade. På samma sätt som att du inte förväntar dig att din tandläkare kollar ditt blodtryck, så är det inte givet att din affärsjurist föreslår att du ska upprätta ett testamente.
  2. Priset. Affärsjuridiska tjänster kostar mer än familjejuridiska. Affärsjurister drar sig därför för att erbjuda tjänster inom familjejuridik. Istället prioriterar de uppdrag inom sin specialisering.  
  3. Företagarna varken vill eller vågar. Rådgivarna i vår studie vittar om en priskänslighet hos kunderna. Dessutom aktualiserar denna rådgivning obekväma frågor om t.ex. ägarnas dödlighet, risk för skilsmässa och om rättvisa mellan syskon. Det är därför inte konstigt att företagare drar sig för att ta tag i dessa frågor.

Vi ser två förbättringsmöjligheter för att ägare till familjeföretag ska få ett mer komplett juridiskt skydd. För det första bör juridiska rådgivare koordinera sig bättre och om de inte kan erbjuda heltäckande rådgivning under samma tak så bör de börja samarbeta mera. Här ser vi potentiella affärsmöjligheter inom marknaden för juridiska tjänster. För det andra kan företagare bli mer upplysta beställare av juridiska tjänster, och se till att de får allt de behöver. Du behöver både affärsjuridik och familjejuridik!

Hanna Almlöf, lektor i affärsrätt
Kajsa Haag, lektor i företagsekonomi

Lämna en kommentar