Encell samverkar med olika aktörer, både nationellt och internationellt, i syfte att skapa forskningsmiljöer i partnerskap och nätverk.

Encell är även en partner i samarbetet mellan regioner, näringsliv, utbildningsaktörer och institutioner.

Här hittar du en mängd viktiga länkar inom området livslångt och vuxnas lärande.