Arena for co-production är en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring co-production inom hälsa och välfärd, arrangerat av Centre for Co-production. Temat för 2021 års webbinar var "I ögonhöjd" och det var mötet som stod i centrum - mötet mellan personer med levd erfarenhet, anställda i vården och forskare.

De som deltog under webbinariet fick bland annat en inblick i de utmaningar som äldre döva ställs inför och hur det är att vara syskon till funktionshindrade. Det resonerades om vilka faktorer som skapar tillit i en familj med stora vårdbehov och vinsten i att skapa mötesplatser som belyser olika perspektiv, med mera.

Samtal om äldre dövas situation


Publiken som följde webbinariet kom från patientföreningar och forskningsorganisationer, men de var också vårdanställda, masterstudenter eller forskare. Därtill kommer alla andra som var där utifrån, bara av nyfikenheten på samskapande inom hälsa och välfärd.

77 % av deltagarna angav efteråt att de omgående hade nytta av informationen från programmet.
– Dagen har fått mig att stanna upp. Jag har fått en djupare känsla för vad jämlikhet är. Ibland är det ett byråkratiskt begrepp men idag har det jämlikhet levandegjorts, och det gillar jag, sa Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

En stor apparat

– Det är närmare 40 personer som varit engagerade i webbinariet, så det är ett resultat av ett gott teamwork. Det är otroligt roligt att jobba med människor med så skiftade bakgrunder och professioner. Webbinariet handlade ytterst sett om att det riktiga mötet sker när vi ser varandra i ögonhöjd, och det fick vi många starka berättelser om, säger projektledare Sofie Rotstedt på Centre for Co-production.