Ska urbaniseringen avgöra valet i höst?

Lästid: 3-4 minuter
Kategorier: Städer, Urbanisering, Valet2014

Urbana regioner röstar inte på samma sätt som rurala. Och kanske är det inte så konstigt. Urbana och rurala regioner står inför helt olika typer av utmaningar och problem. Medan urbana regioner tampas med frågor som bostäder, förtätning, segregation och mindre bilkörning i stadskärnorna, har rurala regioner ofta i högre grad problem med befolkningsutveckling och arbetslöshet. Jag har i en rad bloggposter uppmärksammat det faktum att Sverige håller på att delas. Dels har vi större städer som lockar de unga med sitt utbud av kultur och upplevelser, fler kunskapsjobb och en större mångfald och diversitet. Detta är platser som oftast har god ekonomisk utveckling. Men vi har också mängder med mindre platser som alltför många flyttar ifrån och där arbetsmarknaden är svag och skatteunderlaget är avtagande.

Jag har i en rad studier tillsammans med Richard Florida sett hur platser med högre befolkningsdensitet i högre grad röstat demokratiskt i de senaste valen, medan platser med lägre befolkningsdensitet i högre grad röstat republikanskt. Befolkningsdensitet är ett bra mått på hur urban en region är, då människor bor mer tätt i städer (och när människor bor relativt tätt så ökar marknadspotentialen och fler näringar kan få fäste och skapa stadsmiljöer).

Så efter EU-valet nu i maj så bestämde jag mig för att titta närmare på om liknande samband kunde finnas i Sverige och befolkningsdensitet signifikant kunde hänga samman med hur vi röstade i detta EU-val. Scatterplots:en nedan visar vilket tydligt samband som faktiskt finns:

Moderaterna

Folkpartiet

Miljöpartiet

Faktum är att urbana regioner i väsentligt högre grad röstar på Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet.

Rurala regioner röstar i väsentligt högre grad på Socialdemokraterna och Centern (och till viss del även Sverigedemokraterna):

Socialdemokraterna

Centern

Däremot har Kristdemokraterna, Vänsterpartiet eller Feministiskt Initiativ varken mer eller mindre stöd i städer (eller i rurala regioner).

Tudelningen av Sverige har fått följder både ekonomiskt och socialt. Nu finns det god anledning att det även leder till en politisk tudelning. Kanske den som avgör valet i september?

 

Lämna en kommentar