Maria Hammarsten

Lecturer education
Department of Education , School of Education and Communication
Doctoral Student
Doctoral Programmes , School of Education and Communication
Master of Arts in education

Contact

Room
Hb 338
External phone
+4673-9101534
Schedule
Change your information

Research

Maria Hammarsten is a PhD student at the research school for licentiates in pedagogy with a focus on didactics at Jönköping University. Her research has a focus upon how children make meaning in outdoor places and involves the topic of outdoor education and outdoor learning. Maria´s ongoing research project investigates the use of ”the forest garden” – a new outdoor environment for learning. The aim of the project is to study a forest garden’s potential from children`s perspectives. Maria is a member of the research group Sustainability Education Research [SER] at the School of Education and Communication.

Biography

Maria Hammarsten is a lecturer in education and has been teaching at Jönköping University since Spring 2005. In 2009-2010 she conducted a development project, Read, Write and Count (RWC) with focus on outdoor education. During the same period, she was an outdoor education teacher for the Jönköping Science Center, Upptech. Maria is active in the network for outdoor education in the municipality of Jönköping and in the national network for Extended Education and outdoor education, Utenavet. She is also a lecturer and workshop leader in outdoor didactics for teachers and educators in preschools, pre-school classes, school-age educare centers, primary and lower secondary schools. Hammarsten has on same occasions been invited to the Brooklyn New School, NYC, USA and University of Northampton, United Kingdom, University of Åbo Akademi, Finland and University of Akureyri, Iceland to contribute to outdoor education skills. Spring 2019, Jönköping University and Jönköping Forest School had collaboration on outdoor education. During the autumn term 2020, Maria will be teaching education part-time at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim.

Article

Åkerblom, P., Hammarsten, M. (2021). Pandemin blåslampa för framtidens lärande Tidskriften stad, 65. More information
Hammarsten, M. (2021). What are Schoolchildren doing Out There?: Children's Perspectives On Affordances In Unedited Places Built Environment, 47(2), 186-205. More information
Hammarsten, M. (2021). Utomhuspedagogisk plattform med Jönköping University och Naturskolan i Jönköpings kommun Att lära in ute-bladet, 35(3), 10-11. More information
Hammarsten, M. (2021). Skogsträdgårdens potential – en studie baserad på samtalspromenader Bi-lagan, 3. More information
Hammarsten, M. (2020). "Håll lektioner utomhus för att minska smittan" Dagens Nyheter, 2020-05-21. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Pedagogiken ska inte stanna innanför tröskeln Jönköpings-Posten Jönköping: Hall Media . More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Värnamo Nyheter, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Vetlanda-Posten, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Smålänningen, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Falköpings Tidning, 2020-05-27. More information
Hammarsten, M. (2020). ”Det viktigaste är att växterna får leva och sånt”: en studie om att förebygga barns växtblindhet Barn, 37-49. More information
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241. More information
Hammarsten, M. (2019). "Man lär sig att man kan leva utan dator" - en skogsträdgård ur barns perspektiv , 33(3), 7-8. More information

Book chapter

Hammarsten, M. (2012). Ut och lek!. In: Marie Bengts & Helena Gårdsäter (Ed.), Fullt av lek: om att ge utrymme för skolbarns lek (pp. 40 -45). Stockholm: Lärarförbundets förlag More information

Conference paper

Hammarsten, M. (2021). Utomhuspedagogik – Barns utomhusmiljöer i urbaniseringens spår. Föreläsningsserie Stadsbyggnadsvisionen, Miljöfika och friluftsliv i Jönköpings stadsbibliotek, arrangerat av Jönköpings kommun, 23 september 2021. More information
Hammarsten, M. (2021). Barns perspektiv på oredigerade platser utomhus. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Hammarsten, M. (2021). Barns perspektiv på oredigerade platser utomhus. Child and Youth Studies Conference, University West, November 4-5, 2021. More information
Hammarsten, M. (2019). Det är väl inne att lära ute? Utomhuspedagogik året runt med förskoleklassen!. En god start i förskoleklass, 31 januari – 1 februari, 2019, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2019). Place Meaning for Children in the Forest Garden. 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019. More information
Hammarsten, M. (2019). School Children´s Perspectives from Forest Gardens Places. 8th Nordic Geographers Meeting, June 16–19, 2019 Trondheim, Norway. More information
Hammarsten, M. (2019). Platsers meningserbjudanden ur barns perspektiv – En skogsträdgårds platskvalitéer. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, Jönköping, Sverige, 28 augusti 2019. More information
Hammarsten, M. (2019). Utomhuspedagogiken skapar en ”ekodukt”. Ute är inne. Tema: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster 29–30 augusti 2019, Jönköping, Sverige. More information
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland. More information
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet. More information
Hammarsten, M. (2018). Utomhuspedagogik i ett fritidshemspedagogiskt perspektiv. Fritidshemmet, 15-16 mars, 2018, Malmö. More information
Hammarsten, M. (2018). Utomhusmiljöns möjligheter i förskolan. Förskolan, 13-14 mars, 2018, Malmö. More information
Hammarsten, M. (2017). A theoretical and methodological reflection on using Lefebvre's critical spatial analysis to examine children's experiences of a forest garden. NERA 2017 Congress, 23-25 March 2017, Copenhagen, Denmark. More information
Hammarsten, M. (2017). Pedagogik och utomhusdidaktisk inriktning med skogsträdgårdsforskning. Fritidshemsbiennalen 2017, 23-24 oktober 2017, Norrköping, Sverige. More information
Hammarsten, M. (2017). Utomhuspedagogik i ett fritidshemspedagogiskt perspektiv. Fritidshemmet, 16-17 oktober, 2017, Stockholm. More information
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H. (2016). School children's special places in a forest garden in Sweden. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education. More information
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 7 april, Stockholm, 2016. More information
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 14 april, Göteborg, 2016. More information
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 21 april, Malmö, 2016. More information
Hammarsten, M. (2016). Fritidshemmet som lekande och meningsskapande praktik. Kompetensutveckling för lärare i fritidshem/fritidspedagoger, Falköping, 11 april 2016. More information
Hammarsten, M. (2015). Children in school-age educare centres make meaning in unedited places. NERA/NFPF Göteborg 4-6 mars, 2015. More information
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 19 maj, 2015, Skellefteå. More information
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 20 mars, 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 17 april, 2015, Göteborg. More information
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 20 mars, 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 17 april, 2015, Göteborg. More information
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 19 maj, 2015, Skellefteå. More information
Hammarsten, M. (2015). Utomhuspedagogik med fokus på arbete med utomhusdidaktisk inriktning.. Fritids lyfter!, 6 februari, 2015, Örebro. More information
Brage, C., Hammarsten, M. (2015). Varför ska vi vara ute när vi kan vara inne – eller tvärtom. Skolforum 2015, 26-27 oktober 2015, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2014). A theoretical and methodological reflection on unedited places and their meaning for children in school age educational settings. NERA konferens, Lillehammer, Norge 5-7 mars, 2014. More information
Hammarsten, M. (2014). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Matematikbiennalen, Umeå, 6-7 februari, 2014. More information
Hammarsten, M. (2014). Det utvidgade matematiklärandet i grund- och gymnasiesärskola. Varbergsdagarna, 13-14 augusti, 2014, Varberg. More information
Hammarsten, M. (2014). Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln!: Det utvidgade lärandet i fritidshemmets utomhusmiljö. Fritidshem – Kunskap i gemenskap, Nordiskt symposium, 14–15 maj, 2014, Jönköping. More information
Hammarsten, M. (2013). Leklära utomhus. Rikskonferens för familjedaghem, 25–26 april 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Kreativ matematik och språklekar. Rikskonferens för familjedaghem, 25–26 april 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Matematiken finns utomhus: ett lustfyllt lärande för alla!. Specialpedagogik i förskolan, 22 - 23 oktober, 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Det utvidgade matematiklärandet i grundskolan 1-9. Underbar matematik, 10-11 oktober, 2013, Stockholm. More information
Hammarsten, M. (2013). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Skolporten konferens, Stockholm, 14-15 mars. More information
Hammarsten, M. (2012). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Matematikbiennalen, Umeå, 26-27 januari, 2012. More information
Hammarsten, M. (2012). Teoretiskt pass med diskussion om att tolka och förstå kursplanen. Hur bedrivs och bedöms friluftsliv och utevistelse i skolan?. Konferensen Idrott och hälsa, Jönköping, 1 mars 2012. More information
Hammarsten, M. (2012). Teoretiskt pass om friluftslivets pedagogik. Konferensen Idrott och hälsa, Jönköping, 1 mars 2012. More information
Hammarsten, M. (2011). Skolgården som pedagogisk resurs med ökad måluppfyllelse, trots asfalten!. Ute är inne, Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö, Malmö 29-30 september, 2011. More information
Hammarsten, M. (2011). Att bidra med ökad måluppfyllelse genom sinnlig utomhuspedagogik. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, Örebro universitet, 7‐8 april 2011. More information
Hammarsten, M. (2011). Särskild utomhusmatematik. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, Örebro universitet, 7‐8 april 2011. More information
Hammarsten, M. (2009). Utomhuspedagogik en väg att lära. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, 2009. More information

Other publications

Hammarsten, M., Franke, U., Lind, S. (2020). Inne att vara ute. More information
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives. More information
Hammarsten, M. (2014). Fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Linköping: Linköpings universitet More information