JUTUBE: Internationella relationer, import och export är källor till ny kunskap

Lästid: < 1 minut
Kategorier: Forum Förnyelse, JUTUBE

Internationella relationer, import och export är källor till ny kunskap och är sådan kunskap som ökar innovationskraften, detta visar forskning från Forum Förnyelse. Det finns trösklar för det företag som vill ge sig ut på en internationell marknad — men de går att sänka.

Lämna en kommentar