Från spädbarn till nystartat företag – ökningen av entreprenörskap bland svenska mödrar (engelska)

Lästid: < 1 minut
Kategorier: JUTUBE

Lucia Naldi, professor i företagsekonomi och Magdalena Markowska, biträdande professor i företagsekonomi, vid Jönköping International Business School belyser ett fenomen i Sverige: det ökande antalet företag som startas av mödrar med små barn.

Lämna en kommentar