Denna blogg tillhör projektet ”Leva livet: boendestöd till personer med SMI” som är finansierad av Forte: Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd och involverar samarbete mellan forskare från HHJ och Kommunal Utveckling i Jönköping. I projektet ingår: Ulrika Börjesson, Pia Bülow, Per Bülow, Mikael Skillmark, Mattias Vejklint, Monika Wilińska.

 

Monika Wilińska. https://ju.se/en/personinfo.html?sign=WMON&lang=en

Ulrika Börjesson. https://ju.se/personinfo?sign=CBUl

Mikael Skillmark. https://ju.se/personinfo.html?sign=skimik

Pia Bülow. https://ju.se/personinfo.html?sign=BuPi

 

https://www.facebook.com/SocionomHalso/

https://www.facebook.com/kommunalutveckling/

 

Inlägg av :