Sidan kontrollerad 2021-04-22 kl. 15.00

Markera uppdateringarna

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar Jönköping University läget kontinuerligt och följer information från regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Enkätundersökning från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Jönköping ber om hjälp av allmänheten i arbetet med att minska smittspridningen.

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län och vikten av att allmänheten följer rekommendationerna blir allt viktigare. Med en digital enkätundersökning prövar Länsstyrelsen i samverkan med F-samverkans aktörer, att ta hjälp av allmänheten för att minska smittspridningen.

Du når enkäten via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 14 december 2020 infördes skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Du kan läsa Folkhälsomyndighetens pressmeddelande med anledning av de nya nationella föreskrifter och allmänna råden här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En uppdatering och skärpning av de nationella föreskrifterna presenterades den 18 december. Flera av restriktionerna har förlängts av regeringen i omgångar och den 22 april förlängdes de ytterligare. Du kan läsa information om vad detta innebär här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll avstånd och ta personligt ansvar

JU anser, i enlighet med Folkhälsomyndigheten, att individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen. För att göra detta krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. JU värnar om sina anställda och studenter, och agerar utifrån detta på olika sätt. 

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Regeringen har infört nationella restriktioner och Jönköping University har gjort anpassningar av verksamheten. Målet är att minska fysiska möten vilket medför bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån.

Följande gäller tills vidare:

 • I nuläget fortsätter den tidigare beslutade coronaanpassade campusundervisningen med förändringen att föreläsningar bör genomföras digitalt.
 • Studenter uppmanas att studera hemifrån i största möjliga mån och att i första hand välja digitala kontaktvägar med andra studenter och personal.
 • Personalen uppmanas arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.
 • Möten som inte måste ske fysiskt ska genomföras digitalt.
 • Tjänsteresor avrådes från
 • Lokalerna på campus låses och det kommer att krävas passerkort för att komma in i lokalerna dygnet runt.
 • Högskolebiblioteket, IT-helpdesk och Service Center kommer fortsatt att hålla öppet, men studenter och personal ombeds att i första hand välja digitala kontaktvägar.
 • Träningar i Campus Arena som arrangeras av studentföreningar vid Jönköping University ställs in och även gymmet på Campus Gränna stängs.

Angående resor och besök

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information. 

Från och med den 6 februari 2021 krävs att alla utländska medborgare som reser in i Sverige kan visa upp ett negativt covid-19 test. Testet får vara maximalt 48 timmar gammalt. Den 24 mars förlängdes reglerna och gäller till och med den 31 maj 2021.

Följande personer undantas från reglerna:

 • Personer under 18 år.
 • Personer som bor i Sverige.
 • Personer som har trängande eller humanitära skäl.
 • Personer som arbetspendlar kan få använda test som inte är äldre än en vecka, från 31 mars omfattar detta även personer som återkommande passerar gränsen för att studera.

Mer information kring de regler som gäller finns att läsa i ett pressmeddelande på Regeringens hemsida.

Angående undervisning hösten 2021

Jönköping University planerar att fortsätta den coronaanpassade campusundervisningen under höstterminen 2021. Detta är fastställt i ett nytt rektorsbeslut.

Till höstterminen tar vi emot nya studenter på våra utbildningsprogram på JU. För att dessa studenter ska få möjlighet att lära känna sin nya studiemiljö är förstaterminsstudenter tillsammans med studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt, JU-gemensamma prioriterade studiegrupper vad gäller verksamhet och närvaro på campus.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att besluta om vilka övriga studiegrupper som ska prioriteras inom ramen för fackhögskolans verksamhet. Vd har ett fortsatt ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt de restriktioner som beslutas av regeringen. Detta gäller såväl i undervisningssalar som i korridorer vid in- och utpassage.

Beslutet gäller från och med höstterminens start, 21 augusti 2021.

Mer information kommer skickas ut till nya studenter inför terminsstart. Om studenter har frågor om undervisningen vänligen kontakta programansvarig.

Personal ombeds kanalisera ev. frågor kring det nya beslutet via sin närmsta chef.

Angående undervisning våren 2021

Jönköping University bibehåller den coronaanpassade undervisningen under vårterminen 2021. All verksamhet och planering sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Målet är fortsatt att minska fysiska möten vilket medför bland annat att fler moment blir digitala och utökat arbete hemifrån. JU gör löpande anpassningar och prioriteringar för att bidra till den minskade smittspridningen.

Studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt är JU-gemensamma prioriterade studiegrupper när det gäller verksamhet och närvaro på campus.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att tillåta campusundervisning och tentamen i sal även för andra studiegrupper än de som ska vara JU-gemensamma prioriterade studiegrupper enligt ovan. Vd har ett fortsatt ansvar för att den coronaanpassade undervisningen vid fackhögskola bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Studenter som ej är schemalagda uppmanas att i största möjliga mån studera hemifrån.

Personal uppmanas att arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.

Tidigare beslut angående höstens undervisning

Fredag den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges digitalt för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Jönköping University planerar för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020.

Enligt rektorsbeslut, med hänsyn till rekommendationer och riktlinjer, kommer campusundervisning i första hand ske för följande prioriterade studentgrupper:

 1. Studiegrupper med laborativa/praktiska moment
 2. Studiegrupper med examinerande moment som inte är lämpliga att genomföra digitalt
 3. Förstaterminsstudenter

Utnyttjande och anpassning av lokaler:

 • Beläggningen av undervisningslokaler ska säkerställa att tillräckligt avstånd kommer att råda mellan personerna i respektive lokal och att trängsel inte riskerar att uppkomma i korridorer. Grupper upptill 50 personer får befinna sig i en undervisningslokal. Maxgränsen gäller under förutsättning att lokalen kan anpassas så att tillräckligt avstånd finns mellan studenterna i lokalen.
 • Undervisningslokalerna kan, när lämpligt, nyttjas även kvällstid.
 • Studenter som ej är schemalagda uppmanas att inte befinna sig på campus.

Introduktionsveckan:

 • Uppropen delas upp på flera dagar
 • Generell information spelas in och görs tillgänglig digitalt

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att, inom ramen för den egna verksamheten genom skriftligt beslut från och med den 17 augusti 2020 tillåta campusundervisning och tentamen i sal även för andra studentgrupper än de som ska prioriteras.

Mer information kommer löpande till personal och studenter.

Hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter att göra så. Detta bidrar till minskad trängsel både på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. Arbete hemifrån sker efter dialog med närmaste chef och det är respektive chef som avgör om medarbetaren kan och bör arbeta hemifrån. Bedömningen görs utifrån medarbetarens privata situation och verksamhetens förutsättningar.

Vid en pressträff måndag 15 mars påminde regeringen om vikten av att arbeta hemifrån om det är möjligt.

Personal vid JU uppmanas att arbeta hemifrån om deras arbetsuppgifter tillåter det, beslut ska tas i samråd med närmsta chef.

Mer information om hur du arbetar hemifrån finns i FAQ:n för personal

Öppettider på campus

För information om öppettider på campus, vänligen se denna sidaöppnas i nytt fönster

Biblioteket har haft något begränsade öppettider. Från och med måndag 25 januari är det återigen öppet på kvällarna och man behöver inte längre ha ett JU-kort för att komma in. För detaljer vänligen se den här sidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Externa evenemang

I enlighet med regeringens beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kommer JU inte arrangera några allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar på plats tillsvidare.

Med anledning av den rådande situationen, kommer Jönköping University att ställa in en del event som skulle hållas under våren. Se lista på inställda event häröppnas i nytt fönster

Om du har frågor:

 • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.
 • Du kan ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.
 • Medarbetare kan vid frågor kontakta närmsta chef.
 • Studenter kan även kontakta Studenthälsan för stöd

För att hantera de frågor och problem som uppstått till följd av coronavirusets spridning har JU haft en krisorganisation aktiverad. Krisorganisationens ledning har bestått av representanter från Stiftelsen, samtliga dotterbolag, Jönköpings Studentkår samt arbetstagarorganisationer.

Från och med tisdag 28 april avaktiverades krisorganisationen. Den kan komma att återaktiveras om behov uppstår. Det fortsatta arbetet med att hantera konsekvenser av coronavirusets spridning kommer att ske i befintlig organisation, utifrån uppdrag från JU ledningsgrupp.

I maj tillsattes en intern arbetsgrupp för att utreda och ta fram kriterier och riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras i praktiken med anpassning och hänsyn till smittspridning.

Frågor och svar

Om du har frågor

Studenter och personal

Vänd er till Service Centeröppnas i nytt fönster

Vänligen besök inte Service Center om du har symtom utan kontakta 1177. 

Läs mer på 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring det nationella informationsnumret: 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och be om råd.

Vad kan jag göra?

Stanna hemma om du är sjuk. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet eller skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma 48 timmar efter det att du är symtomfri.

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att ha nära kontakt med sjuka eller äldre människor.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.


På den här länken kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd om hur du skyddar dig själv och andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visa omtanke och respekt

På Jönköping University visar vi integritet och respekt för varandra. Vi uppmanar alla som finns inom vår organisation, både studenter och personal, att inte ha förutfattade meningar om studenter eller personal grundat på etnicitet eller utseende. 

Det är viktigt att inte bidra till spridning av felaktig information eller göra antaganden baserade på bristande uppgifter.

corona