Om Vertikals.se

Vertikals förnyar och inspirerar med en ny arena för dialog och utbyte av kunskap mellan människor. Jönköping University vill med Vertikals, vara en aktiv part i utvecklingen av vårt samhälle där möten mellan teori och praktik påverkar vår gemensamma framtid. Vertikals finansieras av Jönköpings University och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.

En grundprincip för forskning idag är att den skall föras ut och påverka sin omvärld. Med Vertikals skapar Jönköping University tillsammans med Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelses hjälp, en plattform som ska göra forskning och kunskap mer synlig för en bredare publik. Målet är att skapa en mötesplats som river barriärerna mellan akademi och samhälle och ger möjlighet till en mer direkt dialog.

För frågor kring projektet Vertikals kontakta Emil Danielsson på 0704-210400

Vertikals.se is a blog. It is not a peer-reviewed journal. The opinions expressed by the authors and those providing comments are theirs alone, and do not reflect the opinions of Jonkoping University. Jonkoping University is not responsible for the accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of the information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.