Mats Thilen

Tekniklektor
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Programansvarig Logistik och ledning