Samskapande av hälsa och välfärd

Lästid: 5-8 minuter

Det engelska begreppet ”co-production” är svårt att översätta men samskapa är en möjlighet. Samskapande handlar […]