student
2021-06-23

2021-06-23

Likvidum ekonomistpendium

Likvidum är en aktör på den svenska finansmarknaden. Sök vårt stipendium i ekonomi - Vinn 5 000 kronor.

Likvidum är en aktör på den svenska finansmarknaden. Vår verksamhet bygger på att hjälpa våra kunder jämföra lån och långivare, så att de kan hitta det billigaste alternativet utifrån sina förutsättningar. Utöver det hjälper vi kunderna att lägga om och samla sina befintliga lån och att sänka sina lånekostnader. Sedan starten 2015 har vi hjälpt fler än 100 000 svenskar att låna billigare.

Vi brinner för att öka kunskapen om lån, finans och privatekonomi i allmänhet. Med vårt uppsatsstipendium vill vi belöna en student som med sin uppsats bidrar med nya kunskaper, infallsvinklar och insikter till vårt ämnesområde. Prissumman är 5 000 kr och stipendiet delas ut en gång per år och är helt skattefri.

Vem kan söka stipendiet?

Studenter som ska skriva eller skriver en kandidat- eller masteruppsats inom ekonomi, lån, sparande, finansiella marknader, tillgångsslag och närliggande ämnen, kan ansöka om vårt stipendium för att finansiera sitt forskningsarbete. Finansieringen kan till exempel gälla litteratur, resor, datainsamling eller andra nödvändiga kostnader som möjliggör en högkvalitativ uppsats.

Hur mycket är stipendiet värt?

5 000 kr

Ansökan

I din ansökan behöver du bifoga följande uppgifter:

  • En sammanfattning av vad uppsatsen ska behandla. Texten ska inkludera problembeskrivning, diskussion, tillvägagångssätt samt vilka resurser som behövs och hur de kommer användas. Ca 500-1000 ord.
  • Du ska också motivera varför just du behöver och förtjänar stipendiet. T. ex. varför just ditt ämne är angeläget, hur det kan bidra till mer kunskap i framtiden, vad du planerar att använda stipendiet till och hur det kan underlätta arbetet med uppsatsen.
  • Bevis av studier på högskola eller universitet.
  • Personnummer, kontaktuppgifter, utbildning och skola.

Skicka din ansökan till stipendium@likvidum.se. Sista ansökningsdag för att ansöka om årets stipendium är 31 oktober.

Så utses vinnaren

Årets vinnare av stipendiet utses av Likvidums grundare och VD Olle Gordh tillsammans en jury bestående av medarbetare på Likvidum AB. Ansökan bedöms utifrån ett helhetsperspektiv och vi tittar bland annat på följande kriterier:

  • Ämnets relevans i dagens samhälle.
  • Kreativitet och nyskapande.
  • Koppling till finansbranschen (hur väl uppsatsen berör finans, bank, privatekonomi m.m.).
  • Strategi (att det finns en gedigen strategisk plan för hur uppsatsen ska genomföras, ett tydligt tillvägagångssätt samt varför du behöver ekonomiskt stöd för projektet).

Endast bidrag som skickats in före sista ansökningsdag kommer att tas i beaktning. Juryns beslut går inte att överklaga. Varje års vinnare av stipendiet presenteras den andra måndagen i december tillsammans med en motivation.

Kontakta oss

Har du fler frågor eller funderingar om vårt stipendium? Maila stipendium@likvidum.se så svarar vi inom kort.

Likvidum hemsida

Cookieinställningar