student
Sidan uppdaterad 2014-03-19

Digital bildbehandling

Kursen Digital bildbehandling 7,5 hp upphör.

Examinationer och kompletteringar i kursen kan genomföras enligt nedanstående planering:

Studenter som har påbörjat sina studier i perioden ht-2007 till ht-2013

  • Före 15 juni 2014: Bedömning kommer att ges inom 3 veckor efter inlämnat arbete. Uppgifter kan lämnas in fortlöpande.
  • Efter 15 juni 2014 fram till 1 december 2014: Bedömning ges efter två uppsamlingsdatum. Bedömning kan ta upp till 12 veckor.
  • 1 oktober 2014
  • 1 december 2014
  • Efter 1 december 2014: Ingen bedömning sker längre av inlämningsuppgifter. Du kan inte på något sätt avsluta kursen

Studenter som läser kursen i perioden vt-2014 till vt-2015

  • Före 15 juni 2015: Bedömning kommer att ges inom 3 veckor efter inlämnat arbete. Uppgifter kan lämnas in fortlöpande.
  • Efter 15 juni 2015 fram till 1 december 2015: Bedömning ges efter två uppsamlingsdatum. Bedömning kan ta upp till 12 veckor.
  • 1 oktober 2015
  • 1 december 2015
  • Efter 1 december 2015: Ingen bedömning sker längre av inlämningsuppgifter. Du kan inte på något sätt avsluta kursen.