Handleda vidare i förskolan - inom språk-, läs- och skrivutveckling

Handleda vidare inom språk-, läs- och skrivutveckling är en fortbildning för förskollärare som leder kollegialt lärande inom nämnda områden. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har deltagit som handledare i Läslyftet i förskolan.

På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation denna fortbildning sedan 2018 i Jönköping. Syftet med utbildningen är att vidareutveckla din förmåga att handleda kollegialt lärande och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och stöd till att initiera och etablera nätverk.

Utbildningen består av två heldagsträffar. Förmiddagarna består av föreläsningar i språk-, läs- och skrivutveckling och i handledning. Eftermiddagarna ägnas huvudsakligen åt basgruppsarbete, där förmiddagens innehåll bearbetas.
Information om fortbildningen Handleda vidare inom språk-, läs- och skrivutveckling finns på Skolverkets hemsida.

Anmälan är öppen 20 april till 20 maj 2021

Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSidan uppdaterad