Visar inlägg i kategorin: vinster i välfärden

Slöseriet som vinstens motpol!

Lästid: 5-8 minuter

Kontroll av välfärden – hur garanteras att offentliga och privata utförare levererar excellent kvalitet? Slöseriet […]