The season of giving?

Lästid: 4-6 minuter

Julen kallas ju ofta ”the season of giving” på engelska. Detta uttryck kan man tolka […]


Sveriges lyckligaste kommuner

Lästid: 9-15 minuter

Forskningen är delad när det kommer till att urskilja vilken typ av platser som är […]


Hur lyckliga är svenskarna?

Lästid: 3-5 minuter

I förra bloggposten fastställdes att lycka är viktigt för individen och samhället. Ett nästa steg […]


Vad är en innovation?

Lästid: 3-5 minuter

Innovationer har man pratat om länge, men de senaste åren har det eskalerat och innovationer […]


Är det viktigt att studera lycka?

Lästid: 6-9 minuter

Om vi anser att lycka och livstillfredsställelse är viktigt, såväl för individer som för samhällets […]