PHD Blogger

The PhD blog är en samlingsyta för doktorander inom Jönköping International Business School som utgår ifrån sina respektive forskningsområden. Nationalekonomi, företagsekonomi, media och juridik.

Inlägg av PHD Blogger:

The season of giving?

Julen kallas ju ofta ”the season of giving” på engelska. Detta uttryck kan man tolka […]

Lästid: 4-6 minuter

Sveriges lyckligaste kommuner

Forskningen är delad när det kommer till att urskilja vilken typ av platser som är […]

Lästid: 9-15 minuter

Hur lyckliga är svenskarna?

I förra bloggposten fastställdes att lycka är viktigt för individen och samhället. Ett nästa steg […]

Lästid: 3-5 minuter

Vad är en innovation?

Innovationer har man pratat om länge, men de senaste åren har det eskalerat och innovationer […]

Lästid: 3-5 minuter

Är det viktigt att studera lycka?

Om vi anser att lycka och livstillfredsställelse är viktigt, såväl för individer som för samhällets […]

Lästid: 6-9 minuter