Visar inlägg i kategorin: Lycka

Sveriges lyckligaste kommuner

Lästid: 9-15 minuter

Forskningen är delad när det kommer till att urskilja vilken typ av platser som är […]

Hur lyckliga är svenskarna?

Lästid: 3-5 minuter

I förra bloggposten fastställdes att lycka är viktigt för individen och samhället. Ett nästa steg […]

Är det viktigt att studera lycka?

Lästid: 6-9 minuter

Om vi anser att lycka och livstillfredsställelse är viktigt, såväl för individer som för samhällets […]