*Lifelong learning course: Sustainability for SME practitioners

Affisch med texten Omställningskraft för hållbarhet i SME

Ansök till Omställningskraft för hållbarhet i små och medelstora företag idag!

Kursen syftar till att ge dig den förståelse och de färdigheter som behövs för att kunna anpassa din organisation för att möta de hållbarhetsutmaningar som finns. Genom inspirerande input och praktiska workshops fyller du din verktygslåda med de kunskaper och verktyg som krävs för att genomföra långsiktiga förändringar och för att driva din organisations hållbarhetsarbete framåt. Aktivt deltagande i de olika modulerna ger dig möjlighet att bli certifierad hållbarhetsledare samt chansen att bli certifierad Carbon Literate genom Carbon Literacy Project. Som deltagare i kursen har du också möjlighet att ansöka om konsultationsstöd genom Region Jönköping.

Kursinformation

Kursen omfattar 3 högskolepoäng och bygger på 10 moduler som tillsammans bildar en praktisk och relevant certifikatkurs. Kursen ges från 9 oktober 2024 till 5 mars 2025. Modulerna hålls varannan onsdag eftermiddag kl.13-17 förutom modul 10 som hålls över en hel dag.


Modulerna

Modul 1: Varför är hållbarhet viktigt?

Var står vi på vägen mot en hållbar framtid och hur kan din organisation bidra till ett hälsosamt livssystem


Modul 2: Att göra affärer i en föränderlig värld

Denna modul introducerar FN:s hållbara utvecklingsmål och deras logik, vektormodellen och dess komponenter och hur det kan användas i din organisation.


Modul 3: Mot en hållbar affärsmodell

Bygg din verktygslåda för att stödja din organisations resa mot ökad hållbarhet


Modul 4: Utforska hållbar innovation

Utveckla innovativa idéer för en hållbar produkt eller tjänst som kan läggas till portföljen för din organisation. Denna modul hålls i samarbete med Science Park Jönköping.


Modul 5: Bli en del av Sveriges cirkulära ekonomi

Identifiera möjligheter att anpassa er affärsmodell till förbättrad cirkularitet


Modul 6: Mot en hållbar värdekedja

Identifiera möjligheter och utmaningar i din värdekedja som påverkar hållbarhetsarbetet och hur man kan förbättra detta. Lär dig också mer om vad som karaktäriserar hållbart inköp och upphandling i Sverige.


Modul 7: Hållbart berättande

Kommunikation och berättande kan främja förändringar mot hållbarhet inom din organisation och stärka dess externa rykte.


Modul 8: Nya perspektiv på social integration

Med hjälp av inspirerande exempel på andra svenska och internationella organisationer kommer du som deltagare att identifiera möjligheter att förbättra den sociala integrationen i sin organisation.


Modul 9: Hållbarhetsrapportering

Genom att arbeta med svenska rapporteringsregler kommer den här modulen att hjälpa dig att förstå de viktigaste fördelarna med hållbarhetsrapportering, identifiera utmaningarna i hållbarhetsrapportering och hur de kan övervinnas.


Modul 10: Lär dig mer om koldioxidutsläpp

Fördjupad kunskap om koldioxidutsläpp. Bli 'koldioxidkunnig' genom att bli medveten om koldioxidutsläpp och effekterna av vardagliga aktiviteter. Modulen syftar till att stärka förmågan och motivationen att minska utsläppen på individuell, samhällelig och organisatorisk basis. Deltagare som genomför denna modul och relaterade övningar med godkänt resultat får ytterligare certifikat utfärdat av det brittiska baserade Carbon Literacy Project. Utbildning i denna modul kan genomföras på engelska.


*Efter godkänt resultat i 6 eller fler moduler och anslutna uppdrag kan du tilldelas ett certifikat som hållbarhetsledare genom Jönköping International Business School.

Är du intresserad av att delta i en eller flera av modulerna men kan inte registrera dig för hela kursen? Inga problem! Kontakta kursansvarig Philippa Berglund för mer informationen om hur du kan vara med.

Omställningskraft för hållbarhet i SMEs anordnas i samarbete mellan Media, Management and Transformation Center och Region Jönköping. Kursen samfinansieras av Jönköping International Business School och Region Jönköping.