Maria Bäcke

Universitetsadjunkt Engelska
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd416
Telefon
Schema
Ändra din information

Lektor i engelska, ledare för CCD och programansvarig för mastersprogrammet LeaDS 

För närvarande arbetar jag som programansvarig för masterprogrammet LeaDS, som gästforskare i forskningsprojektet LeaDMe och som ledare för forskningsmiljön CCD (www.ju.se/ccd) vid Jönköping University. Jag har doktorerat inom Teknovetenskapliga studier och min avhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life, 2011) fokuserar på makt, hierarkier, subversion och roller i rollspelsgrupper online. Min nuvarande forskning handlar om liknande frågeställningar utifrån ägarstrukturer, makt, subversion, och digitalisering i skolsammanhang och i postkoloniala kontexter. Jag har arbetat inom ämnet engelska och inom lärarutbildningen sedan 2003. 

Min forskning kopplar därmed samman fälten digitalisering, lärande och kulturstudier. Den kulturella aspekten har länge varit mitt primära forskningsfokus när jag har analyserat skönlitteratur, men jag har även fört med mig detta perspektiv när jag analyserar icke-fiktivt material relaterat till digitalisering och lärande.

I olika konstellationer studerar jag för närvarande anledningarna till och processerna bakom valet av digital teknik I skolans värld. Ett relaterat fokus är studenters användning av digitala verktyg i skolor, på fritids och i kommunal vuxenutbildning, där jag drar paralleller till maktperspektiv och subversion i förhållande till “Big Data”, i form av dataägande och informationsinsamling.

Övriga uppdrag och meriter

Se ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9212-8551

Hemsida: http://www.baecke.se