Susanne Einarson

Universitetsadjunkt oral hälsovetenskap
Medicine magister
Filosofie licentiat
Avancerat Administrativt Chefsstöd

Kontakt

Rum
K 4049
Telefon
Schema
Ändra din information

Susanne Einarsons forskningsområde är oral hälsovetenskap med fokus på munhälsorelaterad livskvalitet och hur oral hälsa påverkar den allmänna livskvaliteten. Syftet med den första studien avhandlingen är att kartlägga hur munhälsorelaterad livskvalitet förhåller sig i en vuxen population mätt med frågeformuläret oral health impact profile (OHIP). Metoden som används är ett slumpmässigt urval om 572 individer (276 män och 296 kvinnor) mellan 20-80 år som besvarade OHIP14-formuläret. Frågeområdena bestod av funktionsnedsättning, fysisk smärta, psykologiska problem, fysisk begränsning, psykisk begränsning, social begränsning och handikapp. Resultatet förväntas öka kunskapen om OHIP14 och möjligheten att studera faktorer av betydelse för munhälsorelaterad livskvalitet och den orala hälsan.

 

Artikel

Einarson, S., Wärnbring Gerdin, E., Hugoson, A. (2014). Oral health-related quality of life and its relationship to self-reported oral discomfort and clinical status Swedish Dental Journal, 38(4), 169-178. More information
Einarson, S., Hugoson, A., Wärnberg Gerdin, E. (2009). Oral health impact on quality of life in an adult Swedish population Acta Odontologica Scandinavica, 67(2), 85-93. More information
Stenström, U., Einarson, S., Jacobsson, B., Lindmark, U., Wenander, A., Hugoson, A. (2009). The importance of psychological factors in the maintenance of oral health: a study of Swedish university students , 7(3), 225-33. More information
Wernersson, J., Danielsson Niemi, L., Einarson, S., Hernell, O., Johansson, I. (2006). Effects of human milk on adhesion of Streptococcus mutans to saliva-coated hydroxyapatite in vitro Caries Research, 40(5), 412-417. More information
Gerdin, E., Einarson, S., Jonsson, M., Aronsson, K., Johansson, I. (2005). Impact of dry mouth conditions on oral health-related quality of life in older people Gerodontology, 22(4), 219-226. More information

Konferensbidrag

einarson, s., wärnberg gerdin, e., hugoson, a. (2010). Oral health impact on quality of life in an adult Swedish population. More information
Einarson, S. (2010). Oralhälsorelaterad livskvalitet i en vuxen svensk population. Den 2:a Nordiska och 9:e Nationella forskningskonferensen i Munhälsa, Falun 11 mars 2010. More information
Eianrson, S., Wärnberg Gerdin, E., Johansson, I. (2009). Muntorrhet och munhälsorelaterad livskvalitet hos äldre. ?. More information
Einarson, S., Hugoson, A., wärnberg Gerdin, e. (2008). Munhälsorelaterad livskvalitet i en vuxen svensk befolkning - en epidemiolgisk studie. ?. More information
Einarson, S., Wärnberg Gerdin, E., Johansson, I. (2007). Muntorrhet och munhälsorelaterad livskvalitet hos äldre. ?. More information
Einarson, S., Wärnberg Gerdin, E., Hugoson, A. (2005). Distribution of oral health impact profile in an adult population An epidemiological study. ?. More information
Einarson, S., Wärnberg Gerdin, E., Johansson, I. (2004). Xerostomia in the elderly and relationship with oral health-related quality of life. ?. More information

Licentiatavhandling

Einarson, S. (2009). Oral health-related quality ofl ife in an adult population (Licentiate thesis). More information

Rapport

Einarson, S., Johansson, I. (2005). Mat och näring i ett munhälsoperspektiv. Vårdalsinstitutet More information
Einarson, S., Wärnberg Gerdin, E., Johansson, I. (2004). Muntorrhet hos äldre: Validering av ett instrument och samband med munhälsorelaterad livskvalitet. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum More information