Therese Jonsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Magisterexamen i arbetsterapi
VFU-samordnare

Kontakt

Rum
Gd507-8
Telefon
Schema
Ändra din information