Charlott Lindholm

VFU-samordnare
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Sjuksköterskeutbildningen

Nämnder, råd m.m.

Hälsohögskolan - AMK , Huvudskyddsombud
Hälsohögskolan - Skyddsombud , Huvudskyddsombud