Elizabeth Rosell

Universitetsadjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Magister i Reproduktiv, Perinatal & Sexuell hälsa
Barnmorska

Kontakt

Rum
Ga 637
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 19 93
Schema
Ändra din information