Linda Rudelius

Verksamhetsstrateg
Vd-kansli , Hälsohögskolan