Maria Segerström

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Doktorand
Magisterexamen i arbetsterapi
VFU-samordnare

Maria Segerström är doktorand inom Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd samt hör även till Forskarskolan Nära vård. Maria arbetar även som universitetsadjunkt på Avdelningen för Rehabilitering på School of health and Welfare.

 

Marias doktorandprojekt tillhör projektet: Be-Well™ – Fotostödda samtal i primärvård för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med stressrelaterad ohälsa.

 

Biografi:

Maria är legitimerad arbetsterapeut, har magister i Arbetsterapi samt specialist inom Arbetsterapi. Maria har arbetat som arbetsterapeut i Region Jönköping samt varit universitetsadjunkt på Avdelningen för rehabilitering- Arbetsterapeutprogrammet.