Pär Wennberg

Universitetslektor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Telefon
SMS-nummer
+46 76-496 26 41
Schema
Ändra din information

Pärs forskning berör området smärta, smärtskattning och behandling av smärta. Hittills har han kartlagt smärta hos patienter med höftfraktur, hur smärtan behandlas från skadeplats fram till tiden för operation och nervblockad som smärtlindringsmetod före operation. Detta ur ett prehospitalt perspektiv och det preoperativa skedet inne på sjukhus. 

Nu är Pär delaktig i flera projekt: Ett som ska kartlägga patienters upplevelse av egenvård i hemmet efter större kirurgi. Projektet pågår på kliniker i Jönköping och Västervik. Ett annat projekt följer upp genomförande av en uppdaterad smärtlindringsrutin vid ambulansen i Skaraborg. Vidare har Pär också ett uppdrag som medlem i Nationell Arbetegrupp (NAG) för omhändertagande av personer med höftfraktur - ett uppdrag från SKR.

Med 25 års erfarenhet som sjuksköterska i akutsjukvård (akutmottagning, IVA, anestesi och ambulans), två vidareutbildningar (narkos och ambulans) faller det sig  naturligt att Pär fokuserar sin forskning med en klinisk förankring. 

orc-id: https://orcid.org/0000-0001-7690-1735 

Artikel

Magnusson, C., Herlitz, J., Höglind, R., Wennberg, P., Edelvik Tranberg, A., Axelsson, C., Zelano, J. (2021). Prehospital lactate levels in blood as a seizure biomarker: A multi-center observational study Epilepsia, 62(2), 408-415. More information
Wennberg, P., Hillberg Hörnfeldt, T., Stål, S., Herlitz, J., Björås, J., Larsson, G. (2021). Fascia iliaca compartment block (FICB) as pain treatment in older persons with suspected hip fractures in prehospital emergency care - A comparative pilot study International Emergency Nursing, 57. More information
Magnusson, C., Carlström, M., Lidman, N., Herlitz, J., Wennberg, P., Axelsson, C. (2021). Evaluation and treatment of pain in the pre-hospital setting. A comparison between patients with a hip injury, chest pain and abdominal pain International Emergency Nursing, 56. More information
Wennberg, P., Möller, M., Sarenmalm, E., Herlitz, J. (2020). Evaluation of the intensity and management of pain before arrival in hospital among patients with suspected hip fractures International Emergency Nursing, 49. More information
Wennberg, P., Möller, M., Herlitz, J., Kenne Sarenmalm, E. (2019). Fascia iliaca compartment block as a preoperative analgesic in elderly patients with hip fractures: effects on cognition BMC Geriatrics, 19(1). More information
Wennberg, P., Norlin, R., Herlitz, J., Sarenmalm, E., Möller, M. (2019). Pre-operative pain management with nerve block in patients with hip fractures: a randomized, controlled trial International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 33, 35-43. More information
Wennberg, P., Andersson, H., Wireklint Sundström, B. (2018). Patients with suspected hip fracture in the chain of emergency care: An integrative review of the literature. More information

Doktorsavhandling

Wennberg, P. (2019). Pain management in older persons with hip fractures (Doctoral thesis, Örebro: Örebro University). More information