Tina Wallin

Adjungerad universitetslektor
Nationalekonomi , Jönköping International Business School
Adjungerad universitetslektor
CEnSE - Centrum för entreprenörskap och regional utveckling , Jönköping International Business School
Ekonomie Doktor

Kontakt

Rum
B5066
Schema
Ändra din information

Artikel

Backman, M., Hagen, J., Kekezi, O., Naldi, L., Wallin, T. (2021). In the Eye of the Storm: Entrepreneurs and Well-Being During the COVID-19 Crisis Entrepreneurship: Theory & Practice. More information
Backman, M., Wallin, T. (2018). Access to banks and external capital acquisition: Perceived innovation obstacles The annals of regional science, 61(1), 161-187. More information
Johansson, B., Johansson, S., Wallin, T. (2015). Internal and external knowledge and introduction of export varieties The World Economy, 38(4), 629-654. More information

Doktorsavhandling

Wallin, T. (2017). Firm renewal in the regional economy (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School). More information

Antologibidrag

Karlsson, C., Cornett, A., Wallin, T. (2018). Globalization, international spillovers and sectoral changes: An introduction. In: C. Karlsson, A. P. Cornett, & Tina Wallin (Ed.), Globalization, International Spillovers and Sectoral Changes: Implications for Regions and Industries (pp. 1 -22). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing More information

Konferensbidrag

Wallin, T., Duras, T. (2016). Entrepreneurship as a career choice - Incorporating family and space into the equation. Western Regional Science Association 55th Annual Meeting, February, 14-17, 2016, Big Island, Hawaii, USA. More information
Wallin, T. (2016). A firm’s choice of export markets - Does the foreign background of its employees provide lower barriers to entry?. ERSA 56th Congress, "Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?", 23-26 August 2016, Vienna, Austria. More information
Wallin, T. (2016). Labour knowledge complementarity and firm innovativeness. The 19th Uddevalla Symposium on "Geography, Open Innovation, Diversity and Entrepreneurship" June 30th to July 2nd, 2016, London, UK. More information
Wallin, T. (2016). Self-employment as a career choice - Incorporating children into the equation. ERSA 56th Congress, "Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?", 23-26 August 2016, Vienna, Austria. More information
Wallin, T. (2016). Access to financial capital and geographic proximity to financial institutions. 2016 SWEGPEC Workshop, 16–17 November, Linköping, Sweden. More information
Wallin, T. (2016). Labour knowledge complementarity and firm innovativeness. 2016 SEI Doctoral Consortium, Zürich, Switzerland. More information
Wallin, T. (2016). Exporters' innovativeness and complementarity in labour diversity. Western Regional Science Association 55th Annual Meeting, February, 14-17, 2016, Big Island, Hawaii, USA. More information
Wallin, T. (2015). Access to financial capital – Influence on firm innovativeness. Western Regional Science Association 54th Annual Meeting, February, 15-18, 2015, Tucson, Arizona, USA. More information
Wallin, T. (2015). Labour diversity and innovativeness of exporters. The 12th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside, Takayama, Japan, 23-25 May, 2015. More information
Wallin, T. (2015). Entrepreneurship as a career choice - Incorporating family and space into the equation. 3rd Annual SWEGPEC Workshop, 18-19 November 2015, Örebro, Sweden. More information
Wallin, T. (2014). Access to financial capital - Influence on firm innovativeness. 17th Uddevalla Symposium on: ”Geography of Growth - The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density”, Uddevalla, Sweden, 12-14th of June 2014. More information
Wallin, T. (2014). Diversity in local labour markets and the impact on export varieties. Western Regional Science Association 53rd Annual Meeting, February, 16-19, 2014, San Diego, California, USA. More information
Wallin, T. (2014). Access to financial capital - Influence on firm innovativeness. SWEGPEC Annual Workshop for PhD Students in Economics, Jönköping, 19-20 November 2014. More information
Wallin, T. (2013). Diversity in local labour markets and the impact on export varieties. ERSA 53rd Congress, "Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy", 27-31 August 2013, Palermo, Italy. More information
Wallin, T. (2013). Export scope innovativeness & knowledge in local economic milieus. Western Regional Science Association 52nd Annual Meeting, February, 24-27, 2013, Santa Barbara, California, USA. More information
Wallin, T. (2013). Diversity in local labour markets and the impact on export varieties. SWEGPEC Annual Workshop for PhD Students in Economics, Karlstad, 28-29 November 2013. More information
Alpfält, T., Johansson, B., Johansson, S. (2012). Scope of export varieties and innovation milieu of local economies. ISGEP Workshop 2012, 26-27 September, KTH, Stockholm, Sweden. More information

Övrigt

Wallin, T. . Exporting firms’ absorptive capacity and innovative behaviour. More information

Samlingsverk

(2018). Globalization, international spillovers and sectoral changes: Implications for regions and industries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing More information

Rapport

Backman, M., Wallin, T. (2017). Access to financial intermediaries and external capital acquisition. Stockholm: The Royal Institute of Technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) More information
Wallin, T. (2017). An empirical study of firms’ absorptive capacity and export diversification. Stockholm: The Royal Institute of Technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) More information
Wallin, T. (2017). Self-employment and parenthood. Stockholm: The Royal Institute of Technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) More information
Wallin, T., Johansson, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt: En litteraturöversikt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Klaesson, J., Norman, T., Wallin, T., Wixe, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Mångfald och utveckling av långsiktigt hållbara innovationsmiljöer. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Johansson, B., Klaesson, J., Månsson, K., Wallin, T., Warda, P. (2014). Vad betyder högskolan för Region Jönköpings ekonomi?. More information
Johansson, B., Johansson, S., Wallin, T. (2013). Internal and External Knowledge – Innovation of Export Varieties. More information
Zeidlitz, A., Wallin, T. (2013). Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun. Jönköping: Stadskontoret More information
Wallin, T., Norman, T., Klaesson, J., Ahlman Dahlquist, L. (2013). Fördjupad studie av vissa projektstöd i landsbygdsprogrammet inom diversifiering, mikroföretag och turism, perioden 2007–2010. Jönköping: Jordbruksverket More information
Mellander, C., Alpfält, T. (2012). Kvinnor cch företagsstöd – en kartläggning och analys av sannolikheten att få sin ansökan beviljad. More information
Alpfält, T. (2011). Utvärdering av delområdesprognoser 2000-2009. Jönköping: Stadskontoret More information
Alpfält, T. (2011). Jobben kommer, jobben går...: Skapade och försvunna jobb 2000-2009. Jönköping: Stadskontoret More information
Johansson, B., Alpfält, T., Broström, A., Johansson, S., Lööf, H., Nabavi Larijani, P. (2011). Producenttjänster, ekonomisk omvandling och produktivitet. Östersund: Tillväxtanalys - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser More information