Peter Blomstrand

Bitr professor/överläkare

Kontakt

Rum
A1020
Telefon
SMS-nummer
+46 72-143 55 26
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Bakgrund:

Läkare och specialist inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Tjänstgör i Region Jönköpings län sedan 1994. Verksamhetschef vid Klinisk Fysiologi 1995-2013. Chefläkare 2013-2021. 

Forskning:

Disputerade vid Linköpings universitet 1995 med en avhandlingen “Echocardiographic Methods for Assessment of Coronary artery disease”. Bedriver sedan dess translationell, klinisk forskning utgående från kardiovaskulär funktion och hälsa. Forskningsområdet och spetskompetens inom klinisk fysiologi riktad mot diagnostiska metoder, företrädelsevis ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl men även nuklearmedicinska metoder, hjärt-MR och lungfysiologiska undersökningar med syreupptagsmätning, impulse-oscillometrisk analys och spirometri.

Bedriver forskningsprojekt som värderar hjärtfunktionen i vila och  under arbete. Infört nya metoder för diagnostik av kransärlssjukdom. Studerar hur träning men även övervikt och diabetes påverkar kardiovaskulära funktionen och hälsan. Hur träning på elitnivå gör att hjärtat anpassar sig i storlek och funktion så att man kan tala om athlethjärta även hos barn och ungdomar. Även studerat hur träning kan förbättra kognitiva funktioner och lärande samt forskat kring rökningens skadliga effekter på lungfunktionen.

Artikel

Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P. (2023). No differences in FBN1 genotype between men with and without abdominal aortic aneurysm BMC Cardiovascular Disorders, 23(1). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Wågsäter, D. (2022). Association of IL-10 and CRP with Pulse Wave Velocity in Patients with Abdominal Aortic Aneurysm Journal of Clinical Medicine, 11(5). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2022). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricular systolic and diastolic function Clinical Physiology and Functional Imaging, 42(1), 1-7. More information
Diaz Cruz, M., Ulfenborg, B., Blomstrand, P., Faresjö, M., Ståhl, F., Karlsson, S. (2022). Characterization of methylation patterns associated with lifestyle factors and vitamin D supplementation in a healthy elderly cohort from Southwest Sweden Scientific Reports, 12(1). More information
Hult, L., Kylhammar, D., Engvall, J., Ostgren, C., Nystrom, F., Blomstrand, P., Hedman, K. (2022). Post systolic shortening by speckle tracking echocardiography as a predictor for cardiovascular events in patients with type 2 diabetes European Heart Journal, 43, 923. More information
Blomstrand, P., Engvall, J. (2021). Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults—A systematic review Translational Sports Medicine, 4(1), 115-127. More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Bjarnegård, N. (2021). Increased arterial stiffness in males with abdominal aortic aneurysm Clinical Physiology and Functional Imaging, 41(1), 68-75. More information
Kristiansen, E., Wanby, P., Åkesson, K., Blomstrand, P., Brudin, L., Thegerström, J. (2020). Assessing heart rate variability in type 1 diabetes mellitus—Psychosocial stress a possible confounder Annals of Noninvasive Electrocardiology, 5(25). More information
Åström Malm, I., Alehagen, U., Blomstrand, P., Dahlström, U., De Basso, R. (2020). Higher blood pressure in elderly hypertensive females, with increased arterial stiffness and blood pressure in females with the Fibrillin-1 2/3 genotype BMC Cardiovascular Disorders, 20(1). More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Blomstrand, P., Carlsson, E., Faresjö, M. (2019). Resting level of insulin-like growth factor 1 is not at play in cardiac enlargement in endurance-trained adolescents BioMed Research International, 1-7. More information
Kylhammar, D., Hult, L., Blomstrand, P., Engstrom, G., Johnson, J., Ostgren, C., Engvall, J. (2019). Global longitudinal strain and mechanical dispersion in the general population aged 50-64 years - results from the echocardiography study of the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS) European Heart Journal, 40(1), 1859. More information
Blomstrand, P. Sjöblom, P. Nilsson, M. Wijkman, M. Engvall, M. Länne, T. , ... Engvall J. (2018). Overweight and obesity impair left ventricular systolic function as measured by left ventricular ejection fraction and global longitudinal strain Cardiovascular Diabetology, 17(1). More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Blomstrand, P. (2018). Left ventricular diastolic function is enhanced after peak exercise in endurance-trained adolescents as well as in their non-trained controls Clinical Physiology and Functional Imaging, 38(6), 1054-1061. More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Carlsson, E., Blomstrand, P. (2017). Regular endurance training in adolescents impacts atrial and ventricular size and function European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 18(6), 681-687. More information
Blomstrand, P. Engvall, M. Festin, K. Lindstrom, T. Länne, T. Maret, E. , ... Engvall J. (2015). Left ventricular diastolic function, assessed by echocardiography and tissue Doppler imaging, is a strong predictor of cardiovascular events, superior to global left ventricular longitudinal strain, in patients with type 2 diabetes European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 16(9), 1000-1007. More information
Blomstrand, P., Ekedahl, S., Schmekel, B. (2013). Bronchial responsiveness to dry air hyperventilation in smokers may predict decline in airway status using indirect methods Lung, 191(2), 183-190. More information
Schmekel, B., Blomstrand, P., Venge, P. (2013). Serum lysozyme – a surrogate marker of pulmonary microvascular injury in smokers? Clinical Physiology and Functional Imaging, 33(4), 307-312. More information
Rosendahl, L., Blomstrand, P., Ohlsson, J., Björklund, P., Ahlander, B., Starck, S., Engvall, J. (2008). Late gadolinium uptake demonstrated with magnetic resonance in patients where automated PERFIT analysis of myocardial SPECT suggests irreversible perfusion defect BMC Medical Imaging, 8(17). More information

Konferensbidrag

Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2021). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricle function. Artery 21, 21-23 October 2021, Paris, France. More information

Övrigt

Carlsson, E., Rundqvist, L., Blomstrand, P., Faresjö, M. . Enhanced immune response to a potent type 1 diabetes-related autoantigen is observed in endurance-trained boys. More information
Carlsson, E., Rundkvist, L., Blomstrand, P., Faresjö, M. . Endurance training during adolescence induces a pro-inflammatory response directed towards the diabetes-related autoantigen tyrosine phosphatase-2. More information