Nina Gunnarsson

Universitetslektor Socialt arbete
Programansvarig master/magister Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel.

Pågående forskning:

  • Skam och självskadebeteende
  • Äldre kvinnor med självskadebeteende
  • Självskadebetende och harm reduction
  • Suicidala klienter i socialtjänsten tillsammans med Karl Hedman, JU. 
  • Översättning och kulturell anpassning av Ableist Microaggression Inventory (AMI) tillsammans med Cecilia Moberg, Röda Korsets högskola

Nina V Gunnarsson är verksam i undervisning inom socionomprogrammet på både grund-och avancerad nivå och framförallt i kurserna vetenskapsteori och forskningsmetodik, psykologi och sociologi. Dessutom undervisar hon i utvecklingspsykologi, hälsopsykologi (stress och kris) och socialpsykologi på andra program på hälsohögskolan. Hon är också programansvarig för magisterprogrammet. 

Biografi

Nina Veetnisha Gunnarsson är sedan 2013 verksam som universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Jönköping. Hon påbörjade sin forskarbana i ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram på Karolinska Institutet och disputerade i ämnet humanistisk medicin (medicinsk sociologi) i december 2011. Avhandlingens fokus är på föräldrars praktiska och diskursiva strategier för att hantera barnens allergi och visar speciellt hur föräldrarnas moraliska utsagor och identitetsarbete skapas i intervjukontexten och genom socialt samspel.   

Nina V Gunnarsson är sakkunniggranskare för ett antal internationella tidskrifter.

 

Artikel

Nordgren, J., Monwell, B., Johnson, B., Gunnarsson, N., Capusan, A. (2024). Healthcare staff’s perspectives on long-acting injectable buprenorphine treatment: a qualitative interview study Addiction science & clinical practice, 19(1). More information
Jansson, P., Gunnarsson, N. (2024). Working with emotions in social work practice: A pride-building model for institutional care of young people Children and youth services review, 161. More information
Gunnarsson, N. (2023). “Stop acting like a child – you're immature”: The reversed ageism of practicing self-injury as adult women and the reclaiming of our bodies Journal of Aging Studies, 67. More information
Gunnarsson, N. (2022). The scarred body: A personal reflection of self-injury scars Qualitative Social Work, 21(1), 37-52. More information
Golding, M., Batac, A., Gunnarsson, N., Ahlstedt, S., Middelveld, R., Protudjer, J. (2022). The burden of food allergy on children and teens: A systematic review. More information
Gunnarsson, N., Lönnberg, M. (2022). The “good” and the “bad” subject position in self-injury autobiographies Qualitative Social Work, 21(5), 974-994. More information
Golding, M., Gunnarsson, N., Middelveld, R., Ahlstedt, S., Protudjer, J. (2021). A scoping review of the caregiver burden of pediatric food allergy Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 127(5), 536-. More information
Gunnarsson, N. (2021). The Self-perpetuating Cycle of Shame and Self-injury Humanity and Society, 45(3), 313-333. More information
Gunnarsson, N. (2021). The activation and restoration of shame in an intimate relationship: A first-hand account of self-injury Qualitative Sociology Review, XVII(2), 104-121. More information
Middelveld, R., Gunnarsson, N., Ahlstedt, S., Protudjer, J. (2020). Associations between food allergy and perceived life status Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 125(6), P703-P705.E1. More information
Middelveld, R., Gunnarsson, N., Ahlstedt, S., Protudjer, J. (2020). Establishing perceived life status of children with food allergy, and their families by use of a visual analogue scale Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 75(Supplement 109), 511. More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L. (2013). Mothers' accounts of healthcare encounters: Negotiating culpability and fulfilling the active mother role Discourse & Society, 24(4), 446-460. More information
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L., Borell, L. (2013). Managing Family Relations and Controlling Information While Supporting an Allergic Child Qualitative Sociology Review, 4(3), 204-219. More information
Gunnarsson, N., Hydén, L. (2009). Organizing allergy and being a “good” parent: Parents’ narratives about their children’s emerging problems Health, 13(2), 157-174. More information
Gunnarsson, N., Marklund, B., Ahlstedt, S., Borell, L., Nordström, G. (2005). Allergy-like conditions and health-care contacts among children with exclusion diets at school. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(1), 46-52. More information

Doktorsavhandling

Gunnarsson, N. (2011). Parenting Children with Allergy (Doctoral thesis, Solna: Reproprint). More information

Antologibidrag

Gunnarsson, N. (2007). Allergins tillblivelse: Föräldrars berättelser om hur barnetskroppsliga besvär identifieras som allergi. In: Sonja Olin Lauritzen (Ed.), Att leva med allergi: Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv Stockholm: Carlsson Bokförlag More information

Licentiatavhandling

Gunnarsson, N. (2007). Discovery and Management of Child Allergy from the Parent Perspective (Licentiate thesis, Solna: ReproPrint). More information