Therese Karlsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Magister i omvårdnad

Kontakt

Rum
Ga630
Telefon
Schema
Ändra din information