Lena Östlund

Biträdande Avdelningschef
Universitetsadjunkt
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Ga834
Telefon
Schema
Ändra din information

Lena Östlund är filosofie magister i gerontologi och universitetsadjunkt på Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan.  Sedan socionomexamen 1986 har Lena arbetat inom olika områden av socialt arbete exempelvis missbruksvård, individ- och familjeomsorg och som enhetschef på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. 

I sin magisteruppsats studerade hon hur personal uppfattar att arbete med personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). 

Lena är programsamordnare för kurser hos Institutet för gerontologi. 

FORSKNING

Lena  är doktorand inom Välfärd och socialvetenskap vid forskarskolan Hälsa och välfärd på deltid. Hennes intresseområde inom forskningen rör demensområdet samt våld i nära relationer bland äldre. Doktorandprojektet syftar till att undersöka personalens arbetssätt omkring att inhämta samtycke för olika hjälp och stödinsatser samt personalens medvetenhet om våldsutsatthet vid anhörigvård där en av parterna har en demenssjukdom. 

 

Medlem i ARN-J

Antologibidrag

Östlund, L. (2020). Vård på lika villkor?. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 75 -94). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Torgé, C., Johansson, L., Östlund, L. (2020). Äldres psykiska hälsa och sårbarhet. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 125 -152). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Johansson, L., Östlund, L. (2020). Geriatrisk vård och omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 301 -352). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Jegermalm, M., Lundgren, D., Östlund, L. (2020). Formell och informell omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 267 -300). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Samlingsverk

(2020). Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information