Janina Pärssinen

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga635
Schema
Ändra din information