Einav Peretz Andersson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för datavetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Ekonomie magister
Programansvarig Al Engineering

Rum: E3219 / E3430