Emelie Pettersson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Ga609
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Emelie Pettersson är utbildad anestesisjuksköterska, och doktorand inom handikappvetenskap. Hennes projekt handlar om att minska barn med autism´s  oro i samband med en procedurer inom sjukvården. Emelie är även med i ett projekt kallat PMP (picture my participation) som är ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika och handlar om barn med funktionsnedsättningars  delaktighet. 

Emelie är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University och hon är aktiv inom Institutet för handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings Universitet och Örebro Universitet.