Bengt Sundberg

Universitetsadjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga 608
Telefon
SMS-nummer
+46 72-145 90 30
Ändra din information

Sjuksköterska sedan juni 2000. Anestesisjuksköterska sedan 2015. Mest jobbat inom akutsjukvård i olika former. Magisteruppsatsen handlade om Empowerment i den perioperativa dialogen.