Visa alla grupper

Rekryteringskommitté 2019-2021

Monika Wilinska
Ordförande
+46 36-10 1215

Emma Carlsson
Vice ordförande
+46 36-10 1706

Ordförande Hälsosektionen

Maria Björk
+46 36-10 1234
+46 73-910 16 26

Emelie Pettersson
+46 36-10 1242

Cristina Joy Torgé
Ledamot
+46 36-10 1318