Gladiatorer i Jönköping en svår konstform

2019-03-04

Den internationella utställningen Heroes of the Colosseum (Gladiatoruställningen) i Jönköping som visades sommaren 2018 har i lokalpressen varit föremål för debatt. Att det blev så har sin naturliga förklaring i att bolaget Destination Jönköping som ansvarade för utställningen är ett helägt dotterbolag till kommunen och därmed finansieras av skattemedel.

Det ekonomiska resultatet av Gladiatoruställningen blev långt från den framgång som Destination Jönköping räknade med. I sin kalkyl budgeterades det med 75 000 besökare (85 000 är också en siffra som förekommit) och det kom 9003 besökare. Break even för hela utställningen låg på 71 000.

Det kostade 11,6 miljoner att få utställningen till Jönköping och besöksintäkterna landade på 1,6 miljoner. Det ska inledningsvis framhållas att Destination Jönköping gjorde ett ambitiöst arbete att fullfölja det som var deras uppdrag – ”att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser”.

Upplägget med mobila utställningar är inte unikt och har i andra svenska städer varit en stor framgång, men det finns också exempel på fullständiga misslyckanden. Destination Norrköping är ett utmärkt exempel på detta med en lyckad utställning om Harry Potter 2014 men också med fiaskot Marvel Avengers 2018.

Följande inlägg är ett komprimerat resultat av en längre artikel av undertecknad där Gladiatoruställningen i Jönköping 2018 har analyserats. I denna bloggserie kommer jag att presentera ett antal faktorer under tio veckor som synliggör varför det gick som det gick.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.