Vertikals bloggare

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.