Vertikals bloggare

Jenny Bäckstrand

Docent inom logistik (Operations and Supply Chain Management), forskar om inköp, leverantörsrelationer, kundanpassningar och kommunikation.

Humanistiskt forum

Med HLK:s humanistiska forum vill vi sträva efter att synliggöra, stärka och samordna forskning inom humaniora och på så sätt ge utrymme för utpräglat humanvetenskapliga perspektiv och frågeställningar. Dessa är i behov av att formuleras disciplinövergripande för att kunna göra dem gällande och införliva dem i JU:s forskningsprojekt med samhällsrelevans.