Vertikals bloggare

Ethel Brundin

Professor företagsekonomi, ssk entreprenörskap och affärsutveckling.

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.