Karin Hellerstedt

Vertikals logo

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.

Jag är lektor i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap och har studerat flera delar av entreprenörskapsprocessen. I min avhandling studerade jag teamsammansättning och förändringar över tiden. Jag har även studerat skiften av ägande och ledning i privatägda företag samt företagsnedläggningar. Min forskning bygger mycket på socialpsykologiska aspekter kopplat till företagandeprocessen. Ofta undervisas vikten av att ha stor heterogenitet när man sätter samman grupper. Samtidigt drivs vi som människor ofta av en förkärlek till det kända och människor som liknar oss själva. Hur dessa mekanismer påverkar entreprenörskapsprocessen samt effekterna därav karaktäriserar mycket av min forskning. För att besvara mina forskningsfrågor kombinerar jag studier på registerdata med enkätstudier, experiment och kvalitativa djupintervjuer.

Jag blir ofta imponerad av den energi, kreativitet och driv som är inneboende hos våra studenter och som frigörs när de ställs inför utmanande uppgifter. Jag har en stark övertygelse om att studenter har störst behållning och utvecklas mest genom undervisning som kombinerar teori med praktik. Jag har gedigen erfarenhet av undervisning på olika nivåer, i olika länder och med olika stora studentgrupper. 2007 tilldelades jag, tillsammans med en kollega, pris som årets intraprenör när vi införde ett handlingsbaserat entreprenörskapsprojekt i en av våra största kurser.

Bor med min familj i Jönköping men kommer ursprungligen från Östergötland. Jag har bott och studerat utomlands i USA, Tyskland och Nya Zeeland.

Gillar: att utöva vintersporter tillsammans med mina barn, resor och hockey. Jag trivs med att jobba i team, gillar mångfald och jag inspireras av människor som är framstående på sina respektive områden. MoDo ligger mig varmt om hjärtat i hård konkurrens med HV71.

Kuriosa: Tilldelades år 2010 pris för framstående forskning inom entreprenörskap och privat företagande från The Academy of Management and NFIB Education Foundation. Min främsta idrottsliga prestation gjorde jag som 14 åring då jag tog SM guld i bågskytte. Jag insåg att det var läge att sluta på topp. Jag brukar även vinna över mina kollegor i gokarttävlingar, men jag har aldrig varit favorittippad utan slår ofta från underläge.

Personlighet (enligt The Big Five): Extrovert, pålitlig och vänlig.

Kontakt: karin.hellerstedt@jibs.hj.se eller 0705 24 99 05 Finns på Twitter: https://twitter.com/karin_heller