Artefakternas betydelse, original vs. kopior

2019-04-05

I min tidigare bloggpost ”Identifikation, artefakter och narration” beskriver jag hur viktigt det är för en utställning att ha en nära koppling och historia till området. Titanicusuställningen är ett av många lyckade exempel där många i vårt land har en nära relation. I denna bloggpost håller vi oss kvar i Titanicutställningen för att diskutera skillnader mellan de båda utställningarna och i denna bloggpost titta på skillnaden kring artefakter.

Gladiatorutställningen i Jönköping bestod uteslutande av replikas/kopior, medan den lyckade Titanicutställningen har nästan 200 historiska originalföremål. Här möter besökaren allt från husgeråd till originalbrev skrivna av svenskar från Blekinge, Skåne, Småland och Västergötland. Alla utställningsföremål bär med sig en äkthet, historik och ett sammanhang som förflyttar besökaren tillbaka i tiden. Att originalföremål kan visas på Titanicutställningen och inte på Gladiatorutställningen har såklart många olika förklaringar som handlar om försäkringar eller transporter. Men relevansen för besökaren blir uppenbar då kopior inte har samma upplevda värde som en 2000 år gammal hjälm framgrävd ur Pompejis aska och som enbart finns i ett exemplar.

Känslan blir såklart helt avgörande med att få studera originalföremål med en spännande historia kopplat till platsen jämfört med en kopia som inte bär med sig samma upplevelsevärde och berättelse. Inte minst mot bakgrund av att många svenskar har besökt Colosseum och andra platser i det forna romerska imperiet med sina originalföremål.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.