De ungas flykt till staden

Lästid: 3-4 minuter
Kategorier: Attraktivitet, Ekonomisk geografi, Urbanisering
shutterstock_125451236

Förnyelsen på arbetsmarknaden och den åldrande befolkningen är en framtida utmaning. En allt större andel äldre skall försörjas av en allt mindre andel unga. I förra veckan tittade vi på antalet 18-åringar i relation till antalet 65-åringar, som ett slags mått på förnyelsepotentialen på den regionala arbetsmarknaden. MEN, nu är det ju så att en stor andel unga väljer att flytta hemifrån till en annan ort och därmed inte kommer att stå till regionens förfogande utan snarare går in på arbetsmarknaden någon annanstans.

Väldigt ofta när jag är ute och föreläser får jag höra: ”Ja, ja, de unga flyttar iväg för att utbilda sig, men sedan kommer de tillbaka igen”. Så låt oss titta på hur det egentligen ligger till. Med hjälp av data från SCB har plockade jag fram siffror på antalet 18-åringar per kommun år 2005. Sju år senare skulle denna kohort alltså fylla 25 år. Därför jämför vi med hur många 25-åringar som finns i samma kommun sju år senare. Siffrorna är ganska skrämmande. Endast i 40 av 290 kommuner finns det lika många eller fler (markerade med rött i kartan nedan). Med andra ord tappade 250 kommuner individer i denna kohort under de sju åren. Givetvis kan det vara så att vissa flyttade ut och andra flyttade in, men faktum är att i 86 procent av svenska kommuner var det färre kvar i denna kohort år 2012. Kartan nedan (som vanligt gjord av doktorand Özge Öner), visar mönstret för svenska kommuner:

Young_Sweden

Tabellen nedan visar vilka kommuner som ökade respektive minskade mest i denna kohort:

18 och 25 åringar

Den kommun som såg störst ökning av denna kohort är Solna, som sju år senare har haft en ökning om mer än 200 procent. Även Sundbyberg, Lund, Göteborg och Stockholm har över eller nära på 100 procent fler i denna kohort. Malmö och Uppsala ligger inte långt efter med 89 respektive 85 procent fler. Umeå, Linköping och Växjö är också bland de tio kommuner som ökat mest. I botten finner vi Valdemarsvik, Malå, Bräcke och Gullspång, som alla hade färre än 60 procent kvar i denna kohort. Men även Nordmaling, Vellinge, Torsås, Hammarö, Flen och Högsby hade tappat mer än hälften.

Och korrelerar vi den procentuella förändringen med andra socio-ekonomiska strukturer ser vi att platserna som ökade har signifikant mycket högre inkomster, högre andel högutbildade och kreativa kunskapsjobb, fler invånare och högre befolkningsdensitet och dessa platser hade inte ökat sin kommunalskatt lika mycket under den här perioden.

Sverige håller på att delas. Det finns unga delar som går väldigt bra, men en allt större del av Sverige halkar efter. En mycket stor del av kommunerna minskar i befolkning och då framförallt en yngre befolkning.Det kommer att behövas nya strategier för hur dessa kommuner skall klara sig på sikt, för med all sannolikhet har vi bara sett början ännu.

Vill du veta hur din kommun ligger till? Kontakta Emil Danielsson på emil.danielsson@jibs.hj.se

 

Lämna en kommentar

 • Anders Norén

  Men om man tar med i förutsättningarna att svenska ungdomar drar ut på sina studier (vilket ju med jämna mellanrum påstås i olika undersökningar och debattartiklar från intresseorganisationer av olika slag) och skjuter familjebildningen framför sig, och jämför 18-åringarna med, säg, 28-åringarna – blir det då någon skillnad? Eller 30-åringarna? 35-åringarna?

  • Charlotta_M

   Bra fråga…som jag tänkte följa upp med i nästa vecka och titta på hur det ser ut mellan 18 och 30…eller 25 och 30.

 • kylig

  Kan man se någon korrelation mellan den undersökningen (och din kommande) relativt bostadsbristen och Riksbankens oro för ”bolånebubbla” ?

 • http://blog.zaramis.se/ Anders_S

  Slutsatserna är ju trams. Idag får man barn när man är över 30. Var bor folk då? Undersökningen säger ingenting om var folk bor när de fått barn och arbete. Förmodligen finns en tillbakaflytt till kommuner i storstädernas/universitetsstädernas närhet i det läget. Alla städer med inflyttning av unga är universitetsorter (Solna och Sundbyberg får i det avseendet räknas till Sthlm), det är vad det handlar om. Unga går på universitet och högskola. 25-åringar läser fortfarande på universitet. De kommuner som förlorar störst andel ungdomar är ju generellt rena avfolkningsbygder som förlorat befolkning under mycket lång tid.

 • Karl Palmberg

  Intressant att se om bra kommunikationer till storstadsregioner bidrar till bättre siffror. Det förefaller t ex finnas ”pågatågsvinnare” i Skåne och Blekinge. Med bra järnvägsförbindelser och pendelavstånd på ca en timme blir det förmodligen fler hemvändare. Det finns en urban trend även i mindre städer med bra lägen och en bra kultur.

 • Hanif Bali

  Vi har ju total kostnads- och inkomstutjämning mellan kommunerna i alla fall. Vilket betyder att ur välfärdsfinansieringssynpunkt är detta ett mindre problem. Däremot blir såklart avfolkningskommunerna tråkigare som städer. Så kallade Gray Cities, vilket snarare accelererar urbaniseringen och förflyttningen av de unga.

  Sen ser jag inte varför detta är en sådan negativ trend. Varför är det gamla jordbruks- och industrisamhället överlevnad så överordnad det urbana kunskapssamhällets framväxt?

  Befolkning i städer är extremt mer miljövänliga och resurseffektiva än befolkningen i mindre städer och glesbygden. Lägg därtill in faktumet att folk faktiskt VILL bo i större städer.

  • Charlotta_M

   Jag håller helt och hållet med om att alla skall kunna välja var de vill bo. Och vill man flytta till staden skall man flytta till staden. Problemet är att våra strukturer i kommunerna inte är anpassade till omförflyttningar av det slag vi ser idag. Om du frågar mig så har vi till exempel alltför många kommuner för att det skall vara optimalt. Och jag håller med dig att för landet som helhet så är det i många aspekter en fördel att ha fler människor i städer än på landsbygd. Men problemet blir när marknadsunderlaget i rurala områden sviker i så hög utsträckning att de som vill bo utanför städer inte längre har samma möjlighet att göra det. Och en fråga som detta leder till i förlängningen är naturligtvis hur mycket det skall få lov att kosta att alla skall kunna bo var de vill, samt vilken servicenivå man kan förvänta sig om man gör det.

 • Kalle Svensson

  Men det är bara 30% av befolkningen som får pension.
  Resten dör innan vad sägs om det?

 • Malin

  Det är inte svårt att lämna landsbygden för evigt när jobben försvinner och människorna är samma dag ut och natt in. dessutom är allt så mycket dyrare och kollektivtrafik är ett ord som inte finns.

 • iwona63

  personligen, och jag är nog inte ensam om det, så, som nybliven tidig pensionär (63 år), skulle jag gärna bo på ett litet ställe någonstans på landsbyggden, men det finns ju inga möjligheter för mig att smälta in i samhällen där man är lite avog mot ”främlingar”.
  ja, då stannar jag i min lägenhet, mitt i centrala stan, tills de bär ut mig med fötterna före…

 • kuddel

  Varför är det negativt att folk flyttar, det har man i alla tider gjort? De som lider av flyttarna är de som blir kvar och de subventioneras i grandios stil genom kommunala och landstingsutjämningsbidrag vilka betalas av de som flytar för att finna mer produktiv sysselsättning. Dvs principen är att slackers och laggers subventioneras av prestationseliten.

  Inget nytt, se Jan Wallanders avhandling om utflyttningen ur södra Norrland på 50 talet.

  George Stiglitz – nobelpristagere i ekonomi- sa när han inte ville ställa sig bakom SNS rekommendationer för ytterligare subventioner till utflyttningskommuner för ett tiotal år sedan att han inte tyckte att man skall subventionera byar utan hjälpa individerna att anpassa sig till förändrade omständigheter.

  Allt annat är bara en form av kostsam socialhjälp.

  Så varför är detta en fråga, en nyhet, varför ödsla akademiskt skolade hjärnor på en sådan no-brainer?

 • Oscar

  Ni som nu anser att det inte har någon betydelse att vi tömmer Sverige på folk utanför de stora tätorterna, tänk till en gång till! Vad är det för land vi skapar? Hur roligt är det att åka E4 mellan Stockholm och Malmö eller E6 mellan Malmö och Göteborg. Tänk er ett övrigt Sverige som en grå, nedlagd, avfolkad ”abandoned city” utan service, inga småorter att stanna till vid, ingen som bevarar vår kulturhistoria.
  Det som föder entreprenörskap är mångfald, vi behöver alla de infallsvinklar som skapas i att vi inte alla föds i samma storstadsförorter.

 • fjellis

  Rädda det som räddas kan. En ordnad avveckling är det enda hållbara. Det är sämre att tvinga unga att bo kvar och att göra mindre orter attraktiva för många av dagens unga tror jag är helt omöjligt.
  Dagens unga har andra förväntningar på livet än deras far- och morföräldrar.