Vertikals

JIBS on entrepreneurship, ownership, and renewal

Vertikals förnyar och inspirerar med en ny arena för dialog och utbyte av kunskap mellan människor. Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) vill med Vertikals, vara en aktiv part i utvecklingen av vårt samhälle där möten mellan teori och praktik påverkar vår gemensamma framtid. Det gör vi inom JIBS tre profilområden – entreprenörskap, ägarskap och förnyelse. Vertikals finansieras av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.

Läs vidare